Privacy Policy

Privacyverklaring en verwerkingsovereenkomst

Huisstyling de Kleijn

Stationsstraat 58

6651ZZ DRUTEN

KvK nummer: 61873381

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, je IP adres, een foto, kenteken, bankrekeningnummer, enz.

Omdat je persoonsgegevens met Huisstyling de Kleijn deelt als je klant bent of als je contact hebt en een offerte of informatie aanvraagt, informeert Huisstyling de Kleijn je in deze privacyverklaring hoe Huisstyling de Kleijn omgaat met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt

Huisstyling de Kleijn  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van diensten van Huisstyling de Kleijn en/of omdat je zelf gegevens aan Huisstyling de Kleijn  hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Huisstyling de Kleijn  verwerkt. De persoonsgegevens met een * zijn verplicht. De overige persoonsgegevens zijn optioneel:

 • Voor- en achternaam *
 • Adresgegevens *
 • Telefoonnummer *
 • E-mailadres *
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s – interieurbeelden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huisstyling de Kleijn  gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Huisstyling de Kleijn  verwerkt ze soms wel omdat ze nodig zijn om de diensten binnen interieurontwerp en vastgoedpresentatie goed uit te kunnen voeren en er gevoelige persoonsgegevens in foto’s kunnen staan.  Hier zal specifiek toestemming voor gevraagd worden.  . Bijvoorbeeld verslaggeving adviesgesprekken voor interieurvormgeving, foto’s van interieurbeelden voor portfolio op website en marketing op social media.

Verder heeft Huisstyling de Kleijn  niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat Huisstyling de Kleijn  zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met via nancy@huisstylingdekleijn.nl, dan verwijdert Huisstyling de Kleijn  deze informatie.

Met welk doel verwerkt Huisstyling de Kleijn persoonsgegevens?

Huisstyling de Kleijn  verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens om haar werk goed te kunnen doen. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Goederen en diensten bij je af te leveren,
 • Geven van een interieuradvies, verkoopstyling advies voor de verkoop van uw woning.
 • portfolio op te kunnen bouwen
 • marketing te kunnen doen voor mijn diensten
 • Jouw betaling af te kunnen handelen
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Daarnaast gebruikt Huisstyling de Kleijn ook persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van diensten of aanbieding, bijvoorbeeld via e-mails, nieuwsbrieven of aanbiedingen op de website. Huisstyling de Kleijn gebruikt jouw persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang bewaart Huisstyling de Kleijn  persoonsgegevens?

Huisstyling de Kleijn bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan wordt jouw dossier (en de daarin vastgelegde persoonsgegevens) nadat de overeenkomst is geëindigd nog vijf jaar bewaard. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Huisstyling de Kleijn  jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Met deze partijen wordt een verwerkers overeenkomst gesloten, zodat zij de persoonsgegevens niet voor iets anders gebruiken dan waar Huisstyling de Kleijn toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt Huisstyling de Kleijn wel/niet. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Huisstyling de Kleijn  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Social media

Huisstyling de Kleijn maakt gebruik van social media, maar plaatst nooit gegevens of foto’s van opdrachtgevers op deze kanalen zonder vooraf uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever te hebben gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huisstyling de Kleijn  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar nancy@huissstylingdekleijn.nl

Je dient je bij zo’n verzoek te identificeren, zodat Huisstyling de Kleijn  er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt Huisstyling de Kleijn  jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Huisstyling de Kleijn  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Huisstyling de Kleijn  heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij Huisstyling de Kleijn  alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Huisstyling de Kleijn  gebruikt alleen complexe wachtwoorden.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Huisstyling de Kleijn  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huisstyling de Kleijn via nancy@huisstylingdekleijn.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huisstyling de Kleijn , dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons